Thursday, August 16, 2012

My first story in Hebrew

היום משו מצחיק קרה.  באוטובוס בבוקר קארה ואני פגשנו את האיש מהשמים. מיד אהבתי אותו כשראיתי קוים בידו מתפילין. כשגמרתי קפה שלי, הוא לקח את הכוס ושם באשפה בשבילי!!! איזה גבר! אין לו סיבה, רק בגלל שהוא נחמד.

מאוחר יותר, אחרי שסיימנו את הטיול בשוק מחנה יהודה, עמדנו על יד השוק העראקי. יש שם הרבה גברים שמשחקים שש בש. וראיתי מישהו שישב בפנים שנופף לי. מיד זכרתי אותו מהאוטובוס! שאלתי אותו אם הוא בא לפה כל יום והוא ענה, כל השנה!!! שאלתי אם הוא משחק שש בש וענה, בטח! ואנחנו התחלנו לשחק שש בש ביחד כל הגברים מתוקים! היה לי כיף! הוא הזמין לנו תה. קארה ואני היינו נשים היחידות פתאום הבנתי שהיה גברים עומדים מסביבנו. ללא ספק, הייתי מעניינת. היו להם הרבה עצות.

בסוף ניצחתי. אני רוצה לחזור ולשחק עוד פעם! 


1 comment:

Unknown said...

אזה סיפור נחמד אנדריאה
באמת היה כיף מאוד